Thế giới giải trí Hồng PhongTranh vui: Xăng giảm giá - Thế giới giải trí Hồng Phong

Home » Ảnh cười, Tranh biếm họa, Tranh vui » Tranh vui: Xăng giảm giá

Tranh vui: Xăng giảm giá

Giá xăng được điều chỉnh giảm 800đ, ngay lập tức cư dân mạng tung ra rất nhiều ảnh chế.

 

Mừng rơi nước mắt vì xăng giảm giá

Mừng rơi nước mắt vì xăng giảm giá

 

Lại được hét câu: "Đầy bình!"

Lại được hét câu: “Đầy bình!”

 

Không cần phải cắt giảm chi tiêu nữa

Không cần phải cắt giảm chi tiêu nữa

 

Xăng giảm gây ra sự khó hiểu.

Xăng giảm gây ra sự khó hiểu.

 

Còn đó những nghi ngờ

Còn đó những nghi ngờ

 

Xem thêm:

Truyện cười đó đây đặc sắc nhất.

Ảnh cười đặc sắc nhất.

Leave a comment