Tranh vui: Xăng giảm giá

Giá xăng được điều chỉnh giảm 800đ, ngay lập tức cư dân mạng tung ra rất nhiều ảnh chế.

 

Mừng rơi nước mắt vì xăng giảm giá
Mừng rơi nước mắt vì xăng giảm giá

 

Lại được hét câu: "Đầy bình!"
Lại được hét câu: “Đầy bình!”

 

Không cần phải cắt giảm chi tiêu nữa
Không cần phải cắt giảm chi tiêu nữa

 

Xăng giảm gây ra sự khó hiểu.
Xăng giảm gây ra sự khó hiểu.

 

Còn đó những nghi ngờ
Còn đó những nghi ngờ

 

Xem thêm:

Truyện cười đó đây đặc sắc nhất.

Ảnh cười đặc sắc nhất.

, , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *