Thế giới giải trí Hồng PhongCác Sếp được thăng quan - Thế giới giải trí Hồng Phong

Home » Thơ cười » Các Sếp được thăng quan

Các Sếp được thăng quan

Sếp cũ thăng lên, sếp mới về
Công sở chiều nay vắng vắng hoe

Cơ quan còn bận lo đại tiệc
Chúc mừng hai sếp, bia rượu phê !
*
Chúc mừng hai sếp, bia rượu phê
Trăm miệng cùng “dô” vui vui hề
Tiền bạc lo chi, dân đóng thuế
Quan cứ hết mình nhậu thỏa thê !
*
Quan cứ hết mình nhậu thỏa thê
Tiệc chán rồi ta sắm sắm xe
Sửa sang công sở, thay nội thất
Để cho tân sếp được đề huề
*
Để cho tân sếp được đề huề
Thiên hạ ai còn dám dám chê
Đừng tưởng sếp mình khù khờ nhé
Rằng ăn với nhậu, ấy… rất ghê !
15-9-2012
Nguyễn Duy Xuân

( Theo Trần Nhương )

Leave a comment