Thế giới giải trí Hồng PhongY như thủ trưởng - Thế giới giải trí Hồng Phong

Home » Thơ cười » Y như thủ trưởng

Y như thủ trưởng

“Lời vợ – thánh chỉ vua ban

Chồng gắng thực hiện, chớ bàn cãi chi”


Ra đường phong nhã hào hoa

Về nhà với vợ, chỉ là ô sin

Đi chợ là việc tất nhiên

Quét nhà, đổ rác thường xuyên góp phần

Chuyên gia giặt, ủi áo quần

Xe ôm bẻ lái xa gần đón đưa

Thừa hành quyết định bán mua

Luận bàn thế sự, chào thua quan bà

Ngày xưa sợ quỷ, sợ ma

Nay sợ nhất là thánh chỉ vợ ra

Nào là khi gãi, khi xoa

Kỳ lưng, cọ ngực – sáng toà thiên nhiên

Tầm cho đúng, quất cho êm

Mát sau sa trước, cho mềm thịt da

Giang tay làm tấm gối hoa

Gồng mình làm đệm – quan bà gác … mông

Bốn mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông

Đi đâu nhớ phải về chung …. một giường

Đất trời mưa nắng thất thường

Sáng nóng, chiều lạnh, gió sương mặc lòng

Những khi gió mát trời trong

Bà thương, bà quý – thời ông rã rời

Những khi trái gió, trở trời

Thuốc thang, cơm cháo, kính mời, kính dâng

Những khi sóng gió bão dông

Nửa lời cãi vợ – thành ” không gia đình”

Thế mà sao vẫn nghĩa tình

Mà sao vẫn cứ ta – mình sánh đôi

Trăm năm đi suốt cuộc đời

Bị vợ áp bức, vẫn cười … vẫn vui

Hôm qua thủ trưởng đến chơi
Bảo rằng ” cậu cũng bị hơi giống mình”

Cẩm Duy

( Theo Lục bát )

Leave a comment