Đất nước của ai nóng nhất?

Ba khách du lịch đến từ ba nước khác nhau ngồi chém gió với nhau:

– Việt Nam nóng thật đấy nhưng không ăn thua gì so với đất nước của tôi. Ở nước tôi nhiệt độ cao đến mức người ta không bao giờ nhìn thấy mồ hôi vì nó vừa chảy ra là bay hơi luôn rồi.

Ông thứ 2 nói:

– Thế đã là gì. Ở nước tôi không có nhà máy sản xuất sữa bột bởi sữa vừa vắt ra từ bò là khô ngay thành sữa bột rồi.

Ông thứ 3 khoác lác:

– Đều không là gì so với nước tôi. Ở đất nước của tôi người ta phải cho gà uống nước đá liên tục để chúng không đẻ ra gà luộc đấy.

Xem thêm:

Truyện cười đó đây chọn lọc.

Chuyện lạ đó đây.

, , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *