Sinh viên thăm người bệnh

Hai sinh viên nói chuyện với nhau:

– Ê. Cái Lan nhập viện mổ ruột thừa đấy. Chiều tao với mày vào thăm nó nhé.

– Ừ. Thế mày định mua gì vào thăm nó?

– Tao định mua bánh mỳ.

– Ơ sao vào thăm người ốm lại mua bánh mỳ?

– Thế theo mày thì mua gì?

– Đường, sữa, bánh, hoa quả…

– Đấy. Nhiều đứa mua đường sữa lắm rồi. Mình mua bánh mỳ vào cho nó chấm với sữa ăn!

– @@

Xem thêm:

Truyện cười hay nhất năm 2015.

– Truyện cười: Gặp lại bạn lâu năm.

, , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *